ონლაინ გადახდები

 

წყლის დავალიანების გადახდა შესაძლებელია:

 

საქართველოს ნებისმიერ ბანკსა და მათ ფილიალებში. 

სწრაფი გადახდის ტერმინალებში, სადაც უნდა მიუთითოთ ქვითარზე მინიშნებული აბონენტის კოდი;

საქართველოს ბანკისა და პროკრედიტ ბანკის მომხმარებლებს გადასახადის დაფარვა შეგიძლიათ ინტერნეტ ბანკინგით;

საკომისიო მომსახურების გარეშე გადასახადის დაფარვა ხელმისაწვდომია ლიბერთი ბანკსა და საქართველოს ფოსტის

 

ფილიალებში;